Oficijalan partner

O Hörmann-u

Grupacija Hörmann sa svojim proizvodima danas je lider na građevinskom tržištu. Hörmann nudi sve dodatke za opremanje građevine počev od vrata, kućnih vrata, preko štokova do motora. Ovo je postignuto decenijskim i stalnim rastom pomoću inovacija, kvalitetom proizvoda i bliskosti sa kupcem. Grupacijom Hörmann danas upravljaju potomci, tj. treća i četvrta generacija osnivača firme Augusta Hörmann-a. Partneri sa ličnom odgovornošću su Thomas J. Hörmann, Martin J. Hörmann kao i Christoph Hörmann.


Inovativni proizvodi

Inovativni proizvodi

Kamen temeljac današnje kompanije položen je 50-tih godina prošlog veka sa industrijskom proizvodnjom novih garažnih kipujućih vrata pod nazivom „Berry“. Proizvodnja segmentnih vrata za garaže, koja štede prostor i otvaraju se vertikalno, kao i vrata za industrijske i komercijalne zgrade od 1960-tih godina, odredile su budući razvoj preduzeća. Od tada se paleta proizvoda postepeno širila. Danas, osim poznatih modela, Hörmann nudi rolo vrata, harmonika vrata, protivpožarna i brza vrata, motore za vrata i upravljačke kutije, kao i sisteme pretovarne tehnike, protivpožarne i protivdimne završetke, kućna i unutrašnja vrata, nadstrešnice i štokove.


Internacionalni rast

Internacionalni rast

Grupacija Hörmann posluje u internacionalnim okvirima. Garažna i industrijska vrata, štokovi i motori proizvode se u visokospecijalizovanim fabrikama u Evropi, Severnoj Americi i Aziji. Sa više od 6.000 zaposlenih ova stopostotno porodična kompanija ostvaruje godišnji obrt koji premašuje godišnji promet od milijardu evra.


Socijalni i kulturni angažman

Socijalni i kulturni angažman

Kao društveno odgovorna kompanija, Hörmann tradicionalno pomaže projekte mnogobrojnih organizacija koje rade za opšte dobro i pomaže osobama sa posebnim potrebama i obolelima od hroničnih bolesti.
Informacije o dosadašnjim i aktuelnim projektima u kojima je učestvovao Hörmann, naći ćete na nemačkom i engleskom jezikom na www.AmHerzen.de.